Rührwerke :: FLEX Elektrowerkzeuge

Rührwerke

495-883 - MXE 1000 + WR2 120  Rührwerk
1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter
(Stück)
495-913 - MXE 1200 + WR2 140 Rührwerk
1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter
(Stück)
495-921 - MXE 1202 + WR2 140  Rührwerk
1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter
(Stück)
495-948 - MXE 1602 + WR2 160 Rührmaschine
1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter
(Stück)